Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0112.00
0 / 0100.50
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19142111.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu940221.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1147651.30
1 / 6Studium reologického chování látek518831.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1237451.23
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1237411.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1666971.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1555911.14
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1241741.40
1 / 12Měření viskozity1351331.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1448891.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1556321.17
1 / 16Studium Brownova pohybu1354941.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1342051.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1140271.40
1 / 21Měření tíhového zrychlení1352521.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie14081.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1019581.11
2 / 2Měření odporů1145791.40
2 / 4Měření malých odporů1960761.28
2 / 5Osciloskop1048821.22
2 / 6Účiník1346041.15
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1140371.27
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1230221.41
2 / 9Charakteristiky termistoru1641781.37
2 / 10Hallův jev1649851.10
2 / 11Charakteristiky diody1275381.17
2 / 14Relaxační kmity612431.17
2 / 15Charakteristiky triody815881.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1646351.10
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1542221.21
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů926041.17
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu826001.31
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav1101.50
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav940551.06
3 / 3Mřížkový spektrometr925301.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1239211.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1028291.25
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku519901.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1121561.14
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry615681.38
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1675-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem58221.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny929171.33
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1340101.15
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference827801.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1234071.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou919821.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích934541.31
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie515531.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1438771.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1438551.00
3 / 21Koherentní optický procesor47971.00
3 / 22Geometrická optika23611.00
3 / 23Studium polarizace světla414321.33
3 / 26Vláknová optika39511.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce35971.17
3 / 28Helium-Neonový laser1172-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1534601.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem427381.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory719791.00
4 / 2Studium ionizačních komor723971.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1239331.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy629751.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa928681.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem39671.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru930081.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření834101.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty931561.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance522571.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)515501.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou516681.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu824201.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem623091.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter725621.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus931201.14
4 / 17Zeemanův jev49791.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)313911.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky310791.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie24501.00
4 / 21Studium rentgenových spekter411891.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností315061.00
5 / 2Tepelné vakuometry28191.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka29061.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13981.50
5 / 5Elektronická úloha38401.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15971.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25661.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12711.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12791.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12261.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1260-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1328-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1281-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1247-
Celkem7482587111.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 82551.30
Adéla Vodáková 29 117931.26
Alexandra Kukharchuk 2 5031.25
Anežka Doležalová 11 3861.27
Antonín Baďura 10 9361.05
Antonin Bučánek 3 14371.33
AP 1 1271.00
Daniel Rod 15 12981.17
deni 5 741.70
E. J. 1 431.00
Eliska 5 32161.00
Elizabeth 2 991.75
Elizabeth Pulnova 6 6681.60
František Zajíc 4 3291.50
Habakuk 7 17661.00
Hanka Šípová 2 11361.25
hardy 1 4811.50
Jakub Michálek 11 52361.00
Jan Brandejs 4 11331.00
Jan Hrabovský 6 6761.17
Jan Kotek 4 19411.25
Jan Polasek 1 3121.00
Jan Polášek 7 29751.00
Jana Hrudíková 22 93791.23
Jana Menšíková 12 6921.17
Janinka 9 5017-
Ještěrka 20 43411.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1601.00
Ještěrka - excel 1 1201.00
Jiří Vackář 8 29871.29
Jiří Vojík 8 1076-
K.K. 16 32551.47
Karel Bouda 5 4281.25
Karel Kolář 35 146371.33
Lavková, Polášek 1 177-
Lucia Quittnerova 6 27431.17
M.V. 3 3661.00
Marek Vyšinka 40 226931.16
Mária Šoltésová 37 333141.23
Martin Dlask 3 10761.00
Martin Hanák 22 16681.07
Martin Zahradník 4 10911.00
martin66 2 575-
Martina 2 2611.25
Martina Ulvrová 13 58751.23
marty 3 5911.00
Matěj Mezera 9 9081.00
Michael Vávra 3 1701.33
Michal Grňo 3 3711.17
Minsck 1 531.00
N.S. 4 771.00
nada tesarova 12 61641.50
necada.org 3 9571.00
Ondra Skácel 19 3476-
Otto Strnad 1 9001.00
Pavel Ševeček 3 10151.00
Pavel Váňa 2 541.25
Pepa Melcr 14 27561.11
Pepa Melcr - graf 1 1361.00
Peter Kottman 12 8211.25
Petr B. 27 81241.26
polarizace 1 495-
Polášek, Lavková 2 444-
Přemysl Šťastný 3 2681.00
Robin 1 5461.00
Roučka, Klusoň 2 5511.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6601.00
rusovlaska 8 26121.50
Samuel Kočiščák 30 47721.27
Simona Žabková 3 741.33
skup_B 1 6541.00
Sluníčko 8 48881.25
Š.Š. 1 0-
Štěpán Roučka 40 169921.35
Tomas Nosek 28 119931.02
Tomáš Rieb 1 458-
Ulvrova Martina 1 5861.00
voj.ta 2 541-
Vojtěch Hrubý 40 204001.29
vovo 1 354-
vvv 1 327-
Vyšinka, Vaverka 9 39221.06
zabi 3 9371.00
Zuzana Vydrova 6 2913-
Celkem7482587111.21

Pokrytí úloh referáty: 84%