Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 02301.50
0 / 01190.50
0 / 02281.75
0 / 0131.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru23297301.15
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1680641.25
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1587231.29
1 / 6Studium reologického chování látek724761.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1563831.31
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1669861.13
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu25118521.17
1 / 10Měření rychlosti zvuku24100621.24
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1764681.32
1 / 12Měření viskozity1892441.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1887851.23
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí24100361.12
1 / 16Studium Brownova pohybu17100351.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1876951.14
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1773271.28
1 / 21Měření tíhového zrychlení19100801.18
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie15171.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin2478661.17
2 / 2Měření odporů1691461.32
2 / 4Měření malých odporů2398521.27
2 / 5Osciloskop1286481.18
2 / 6Účiník1476161.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1874211.17
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1357921.38
2 / 9Charakteristiky termistoru2084191.32
2 / 10Hallův jev2086011.08
2 / 11Charakteristiky diody15114381.17
2 / 14Relaxační kmity830841.12
2 / 15Charakteristiky triody835891.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu21194961.07
2 / 19Měření s torzním magnetometrem2180911.17
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1460611.11
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu1347051.23
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav45841.17
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav1261001.08
3 / 3Mřížkový spektrometr1451881.42
3 / 4Měření fotometrického diagramu1566351.25
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1552741.27
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku1046571.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1450901.18
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry936391.21
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry826841.07
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem825101.36
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1551131.27
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1769161.15
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference1050101.38
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1561531.27
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1443081.12
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1465321.25
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie1137481.23
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1765681.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1664981.00
3 / 21Koherentní optický procesor512751.00
3 / 22Geometrická optika25171.00
3 / 23Studium polarizace světla730431.17
3 / 26Vláknová optika729231.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce521041.30
3 / 28Helium-Neonový laser27311.00
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1867081.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem946641.10
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory733441.00
4 / 2Studium ionizačních komor941701.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1770441.23
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy748891.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa1045741.14
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem520641.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1348621.09
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření1056831.14
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1351841.04
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance734631.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)619631.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou519521.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1244201.27
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem833921.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter1140641.06
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1144631.12
4 / 17Zeemanův jev413291.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)321121.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky724461.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie410871.00
4 / 21Studium rentgenových spekter523821.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností318121.00
5 / 2Tepelné vakuometry29181.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka210021.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14481.50
5 / 5Elektronická úloha39991.00
6 / 1Elektronová spektroskopie17071.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26761.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu13291.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému13281.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12661.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1320-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1403-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1338-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1310-
Celkem10444832831.19
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 117541.30
Adam Píš 1 3031.00
Adéla Vodáková 29 168251.26
Alexandra Kukharchuk 2 8871.25
AMH 4 4141.25
Anežka Doležalová 31 89821.20
Antonín Baďura 10 43131.05
Antonin Bučánek 3 17151.33
AP 1 4361.00
Daniel Rod 25 108051.20
David Nemec 5 16021.00
Dejan Prokop 14 30671.00
deni 6 10601.75
E. J. 1 2331.00
Eliska 5 42911.00
Elizabeth 2 2161.75
Elizabeth Pulnova 6 14181.60
fandapka 3 2891.50
Fatma Amin 4 81.50
Filip Brutovský 1 2311.00
František Zajíc 4 12541.50
Fynn 3 4961.17
Fynn 2022 6 9931.00
Habakuk 7 43181.00
Hanka Šípová 2 13371.25
hardy 1 8761.50
Hodnocení praktik 2019 2 270-
Hyneq 4 2731.62
Ivan Hudák 1 3881.00
Jakub Michálek 11 85941.00
Jakub Überlauer 3 6391.17
Jakub Žáček 1 621.00
Jan Brandejs 4 21211.00
Jan Hrabovský 6 24611.17
Jan Kotek 4 33291.25
Jan Kučera 1 2691.00
Jan Polasek 1 7171.00
Jan Polášek 7 44371.00
Jan Šabata 1 2941.50
Jana Hrudíková 22 111941.23
Jana Menšíková 12 33541.17
Jana Švrčková 4 14761.00
Janinka 9 7004-
Jaroslav Grulich 1 102.50
Jaroslav Scheinpflug 16 36651.03
Ještěrka 20 78551.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 3121.00
Ještěrka - excel 1 1871.00
JF 1 1531.50
Jiří Vackář 8 41411.29
Jiří Vojík 8 1695-
Jiří Zelenka 17 28791.44
K.K. 16 130911.47
K.R. 1 1161.00
Karel Bouda 5 17641.25
Karel Kolář 35 251441.33
Kateřina Rosická 10 22081.20
Lavková, Polášek 1 231-
Libor Mühlfait 1 1361.00
Lucia Quittnerova 6 32101.17
M.V. 3 10741.00
Marco SdJ 9 24681.00
Marek Jankola 8 11171.06
Marek Miškeřík 3 2061.00
Marek Vyšinka 40 269661.16
Mária Šoltésová 37 446331.23
Martin Dlask 3 16121.00
Martin Hanák 31 117741.07
Martin Liška 1 991.00
Martin Petr 4 1411.50
Martin Zahradník 4 16421.00
martin66 2 713-
Martina 2 4591.25
Martina Ulvrová 13 68931.23
marty 3 11951.00
Matěj Konvalinka 4 515-
Matěj Mezera 15 63321.00
Matěj Spurný 7 6151.29
Michael Vávra 3 8111.33
Michal Grňo 9 32831.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 4051.00
Minsck 1 2031.00
Mosche Haus 9 11701.00
N.S. 10 26851.05
nada tesarova 12 70841.50
necada.org 3 17961.00
Ondra Skácel 19 7591-
Ondřej Dušek 2 5541.00
Otto Strnad 1 9901.00
Pavel Ševeček 3 16501.00
Pavel Váňa 3 6641.17
Pepa Melcr 14 40001.11
Pepa Melcr - graf 1 2041.00
péťa 1 821.50
Peter Kottman 22 87261.14
Petr B. 27 104861.26
PMT 2 251.00
polarizace 1 569-
Polášek, Lavková 2 603-
Přemysl Šťastný 3 116841.00
R.J. 1 1261.00
Richard Vasilega 2 1021.00
Robin 1 6341.00
Roučka, Klusoň 2 6631.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7701.00
rusovlaska 8 31811.50
Samuel Kočiščák 30 133291.27
SC 1 1291.00
Shan Yabata 13 18531.19
Simona Žabková 3 7581.33
skup_B 1 7661.00
Sluníčko 8 58331.25
soňa, péťa 2 41.00
spb 9 17431.11
Š.Š. 1 19-
Šimon Šatra 1 1821.00
Štěpán Roučka 40 207991.35
Tomas Nosek 28 218111.02
Tomáš Rieb 1 550-
Trnka 5 3541.00
Ulvrova Martina 1 6571.00
V.L. 24 57441.20
ViM Ya 6 9141.08
voj.ta 2 658-
Vojtěch Hrubý 40 253621.29
Vojtěch Votruba 6 6811.20
vovo 1 552-
vvv 1 394-
Vyšinka, Vaverka 9 44521.06
zabi 3 11701.00
Zahradník 1 431.50
Zuzana Vydrova 6 3529-
Celkem10444832831.19

Pokrytí úloh referáty: 86%