Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 02291.50
0 / 01190.50
0 / 0211.75
0 / 0111.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru23218761.15
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu1673831.25
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1479501.27
1 / 6Studium reologického chování látek724491.10
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1457061.29
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1660351.13
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu25109281.17
1 / 10Měření rychlosti zvuku2191541.23
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1764211.32
1 / 12Měření viskozity1781501.18
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1777331.25
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí2489701.12
1 / 16Studium Brownova pohybu1691851.27
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1868791.14
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1666311.30
1 / 21Měření tíhového zrychlení1792391.17
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie15071.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin2065851.18
2 / 2Měření odporů1690571.32
2 / 4Měření malých odporů2397831.27
2 / 5Osciloskop1286211.18
2 / 6Účiník1475101.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1872601.17
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1357531.38
2 / 9Charakteristiky termistoru2083331.32
2 / 10Hallův jev2084331.08
2 / 11Charakteristiky diody15113611.17
2 / 14Relaxační kmity830421.12
2 / 15Charakteristiky triody835291.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu21194151.07
2 / 19Měření s torzním magnetometrem2179941.17
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů1459501.11
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu1346791.23
3 / 1Měření parametrů zobrazovacích soustav24791.25
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav1257241.08
3 / 3Mřížkový spektrometr1448081.42
3 / 4Měření fotometrického diagramu1562441.25
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek1548001.27
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku1041541.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1443781.18
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry931261.21
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry722881.08
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem822381.36
3 / 11Měření stočení polarizační roviny1345431.31
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1763261.15
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference1045391.38
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1455071.29
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou1338091.12
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích1458181.25
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie1131391.23
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1659521.20
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1659801.00
3 / 21Koherentní optický procesor511881.00
3 / 22Geometrická optika24951.00
3 / 23Studium polarizace světla627831.20
3 / 26Vláknová optika722961.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce516491.30
3 / 28Helium-Neonový laser26031.00
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1862641.25
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem945471.10
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory733071.00
4 / 2Studium ionizačních komor940891.12
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1769561.23
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy747961.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa1045481.14
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem520531.38
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru1347631.09
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření1056091.14
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty1350861.04
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance734341.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)619491.17
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou519401.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu1243731.27
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem833491.33
4 / 15Studium atomových emisních spekter1139981.06
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus1144071.12
4 / 17Zeemanův jev412901.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)320751.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky724011.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie410631.00
4 / 21Studium rentgenových spekter523021.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností317941.00
5 / 2Tepelné vakuometry29151.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka210001.00
5 / 4D/A a A/D převodníky14481.50
5 / 5Elektronická úloha39951.00
6 / 1Elektronová spektroskopie17031.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu26731.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu13271.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému13271.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12651.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1315-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1391-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1335-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1301-
Celkem10204488051.19
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 114801.30
Adam Píš 1 2621.00
Adéla Vodáková 29 164491.26
Alexandra Kukharchuk 2 8791.25
AMH 4 2331.25
Anežka Doležalová 31 80091.20
Antonín Baďura 10 39041.05
Antonin Bučánek 3 17041.33
AP 1 3791.00
Daniel Rod 25 96851.20
David Nemec 5 13161.00
Dejan Prokop 14 26721.00
deni 6 9221.75
E. J. 1 1981.00
Eliska 5 42441.00
Elizabeth 2 2161.75
Elizabeth Pulnova 6 13511.60
fandapka 3 2441.50
Filip Brutovský 1 81.00
František Zajíc 4 10861.50
Fynn 3 3741.17
Fynn 2022 6 5331.00
Habakuk 7 42701.00
Hanka Šípová 2 13351.25
hardy 1 8061.50
Hodnocení praktik 2019 2 255-
Hyneq 4 361.62
Ivan Hudák 1 3281.00
Jakub Michálek 11 82351.00
Jakub Überlauer 3 6101.17
Jan Brandejs 4 19461.00
Jan Hrabovský 6 22691.17
Jan Kotek 4 31451.25
Jan Kučera 1 1931.00
Jan Polasek 1 6971.00
Jan Polášek 7 42061.00
Jan Šabata 1 2341.50
Jana Hrudíková 22 111641.23
Jana Menšíková 12 29311.17
Jana Švrčková 4 12061.00
Janinka 9 6768-
Jaroslav Grulich 1 02.50
Jaroslav Scheinpflug 16 26491.03
Ještěrka 20 75181.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 3071.00
Ještěrka - excel 1 1841.00
JF 1 851.50
Jiří Vackář 8 39811.29
Jiří Vojík 8 1684-
Jiří Zelenka 17 21051.44
K.K. 16 72871.47
K.R. 1 981.00
Karel Bouda 5 15721.25
Karel Kolář 35 240731.33
Kateřina Rosická 10 17951.20
Lavková, Polášek 1 228-
Lucia Quittnerova 6 31941.17
M.V. 3 9761.00
Marco SdJ 9 16451.00
Marek Jankola 8 3611.06
Marek Vyšinka 40 267871.16
Mária Šoltésová 37 433961.23
Martin Dlask 3 15981.00
Martin Hanák 31 109811.07
Martin Liška 1 901.00
Martin Zahradník 4 15961.00
martin66 2 692-
Martina 2 4431.25
Martina Ulvrová 13 68301.23
marty 3 11041.00
Matěj Konvalinka 4 405-
Matěj Mezera 15 56911.00
Matěj Spurný 7 871.29
Michael Vávra 3 7831.33
Michal Grňo 9 27711.28
Michal Grňo, Jozef Lipták 1 3321.00
Minsck 1 1711.00
Mosche Haus 9 6981.00
N.S. 10 23001.05
nada tesarova 12 70581.50
necada.org 3 12601.00
Ondra Skácel 19 7322-
Ondřej Dušek 2 5441.00
Otto Strnad 1 9901.00
Pavel Ševeček 3 15161.00
Pavel Váňa 3 6331.17
Pepa Melcr 14 38981.11
Pepa Melcr - graf 1 1991.00
péťa 1 361.50
Peter Kottman 22 80261.14
Petr B. 27 103031.26
polarizace 1 561-
Polášek, Lavková 2 594-
Přemysl Šťastný 3 115911.00
R.J. 1 1181.00
Robin 1 6281.00
Roučka, Klusoň 2 6601.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 7671.00
rusovlaska 8 31341.50
Samuel Kočiščák 30 123641.27
Shan Yabata 13 15851.19
Simona Žabková 3 6221.33
skup_B 1 7571.00
Sluníčko 8 57261.25
spb 9 8591.11
Š.Š. 1 19-
Šimon Šatra 1 1741.00
Štěpán Roučka 40 204771.35
Tomas Nosek 28 208031.02
Tomáš Rieb 1 549-
Trnka 2 721.00
Ulvrova Martina 1 6521.00
V.L. 24 44531.20
ViM Ya 6 8541.08
voj.ta 2 650-
Vojtěch Hrubý 40 249801.29
Vojtěch Votruba 6 731.20
vovo 1 549-
vvv 1 389-
Vyšinka, Vaverka 9 44411.06
zabi 3 11571.00
Zuzana Vydrova 6 3483-
Celkem10204488051.19

Pokrytí úloh referáty: 86%