Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0112.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19132761.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu934521.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1143771.30
1 / 6Studium reologického chování látek516981.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1133411.20
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1232691.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1662611.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1450591.15
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1236331.40
1 / 12Měření viskozity1346561.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1444791.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1450951.18
1 / 16Studium Brownova pohybu1349411.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1337571.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1035241.39
1 / 21Měření tíhového zrychlení1348451.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13971.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1014821.11
2 / 2Měření odporů1045041.33
2 / 4Měření malých odporů1959591.28
2 / 5Osciloskop1047151.22
2 / 6Účiník1245201.17
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou1039711.30
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1129461.40
2 / 9Charakteristiky termistoru1540681.36
2 / 10Hallův jev1648941.10
2 / 11Charakteristiky diody1174631.18
2 / 14Relaxační kmity412081.25
2 / 15Charakteristiky triody815421.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1645391.10
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1440911.15
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů925431.17
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu825401.31
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav937241.06
3 / 3Mřížkový spektrometr723731.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1236071.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek725881.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku516921.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1017661.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry513921.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1604-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem47121.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny826561.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1036441.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference825231.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1031141.25
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou917871.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích831051.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie514261.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1435781.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1235611.00
3 / 21Koherentní optický procesor37381.00
3 / 22Geometrická optika23431.00
3 / 23Studium polarizace světla412521.33
3 / 26Vláknová optika37651.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce33991.17
3 / 28Helium-Neonový laser1110-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1130491.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem426451.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory719341.00
4 / 2Studium ionizačních komor723571.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1238681.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy629411.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa927761.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem39501.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru929551.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření833641.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty930981.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance521871.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)515221.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou516421.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu823551.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem622751.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter725191.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus930671.14
4 / 17Zeemanův jev49571.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)313711.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky310621.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie24381.00
4 / 21Studium rentgenových spekter411581.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností314891.00
5 / 2Tepelné vakuometry28071.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka28941.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13931.50
5 / 5Elektronická úloha38241.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15901.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25561.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12661.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12741.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12201.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1254-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1322-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1275-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1242-
Celkem7112424011.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 79901.30
Adéla Vodáková 29 112451.26
Alexandra Kukharchuk 2 4911.25
Anežka Doležalová 4 2141.25
Antonín Baďura 10 3981.05
Antonin Bučánek 3 13671.33
AP 1 911.00
Daniel Rod 15 7021.17
Eliska 5 31851.00
Elizabeth 2 931.75
Elizabeth Pulnova 6 5781.60
František Zajíc 4 1561.50
Habakuk 7 17201.00
Hanka Šípová 2 11241.25
hardy 1 4531.50
Jakub Michálek 11 48691.00
Jan Brandejs 4 9341.00
Jan Hrabovský 6 3671.17
Jan Kotek 4 17671.25
Jan Polasek 1 3041.00
Jan Polášek 7 27391.00
Jana Hrudíková 22 91891.23
Jana Menšíková 12 3511.17
Janinka 9 4777-
Ještěrka 20 38891.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1521.00
Ještěrka - excel 1 1121.00
Jiří Vackář 8 27421.29
Jiří Vojík 8 1036-
K.K. 16 26581.47
Karel Bouda 5 1731.25
Karel Kolář 35 134741.33
Lavková, Polášek 1 172-
Lucia Quittnerova 6 26721.17
M.V. 3 1621.00
Marek Vyšinka 40 221621.16
Mária Šoltésová 37 323411.23
Martin Dlask 3 10581.00
Martin Hanák 16 11401.06
Martin Zahradník 4 9691.00
martin66 2 564-
Martina 2 2401.25
Martina Ulvrová 13 57931.23
marty 3 5251.00
Matěj Mezera 6 4881.00
Michael Vávra 2 1151.50
Michal Grňo 3 1411.17
Minsck 1 261.00
nada tesarova 12 59871.50
necada.org 3 9361.00
Ondra Skácel 19 2891-
Otto Strnad 1 8941.00
Pavel Ševeček 3 8371.00
Pavel Váňa 1 311.00
Pepa Melcr 14 26351.11
Pepa Melcr - graf 1 1281.00
Peter Kottman 7 2871.21
Petr B. 27 78991.26
polarizace 1 490-
Polášek, Lavková 2 430-
Přemysl Šťastný 3 1831.00
Robin 1 5361.00
Roučka, Klusoň 2 5411.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6481.00
rusovlaska 8 25721.50
Samuel Kočiščák 30 38011.27
skup_B 1 6491.00
Sluníčko 8 47531.25
Štěpán Roučka 40 166681.35
Tomas Nosek 28 109401.02
Tomáš Rieb 1 453-
Ulvrova Martina 1 5721.00
voj.ta 2 529-
Vojtěch Hrubý 40 198841.29
vovo 1 348-
vvv 1 322-
Vyšinka, Vaverka 9 38731.06
zabi 3 9211.00
Zuzana Vydrova 6 2855-
Celkem7112424011.21

Pokrytí úloh referáty: 82%