Statistika
Úloha Název Počet referátů Počet stažení Průměrná známka
Nahoru Dolu Nahoru Dolu Nahoru Dolu
0 / 0102.00
1 / 2Studium harmonických kmitů mechanického oscilátoru19126751.19
1 / 3Studium proudění viskózní kapaliny trubicemi kruhového průřezu933531.43
1 / 4Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky1142531.30
1 / 6Studium reologického chování látek516381.12
1 / 7Studium kmitů vázaných oscilátorů1131591.20
1 / 8Kalibrace odporového teploměru a termočlánku - fázové přechody1231341.14
1 / 9Měření modulu pružnosti v tahu1660621.19
1 / 10Měření rychlosti zvuku1448681.15
1 / 11Dynamická zkouška deformace látek v tlaku1235001.40
1 / 12Měření viskozity1345121.20
1 / 13Měření momentu setrvačnosti kola1443231.21
1 / 14Studium teplotní závislosti povrchového napětí1449401.18
1 / 16Studium Brownova pohybu1347981.32
1 / 17Studium otáčení tuhého tělesa1334941.18
1 / 19Volný pád koule ve viskózní kapalině1034061.39
1 / 21Měření tíhového zrychlení1346991.12
1 / 22Diferenční skenovací kalorimetrie13861.00
1 / 24Teplotní roztažnost pevných látek a kapalin1013591.11
2 / 2Měření odporů1043561.33
2 / 4Měření malých odporů1756811.28
2 / 5Osciloskop1044631.22
2 / 6Účiník1143681.14
2 / 7Měření indukčnosti a kapacity metodou přímou937741.33
2 / 8Měření impedancí rezonanční metodou1027771.39
2 / 9Charakteristiky termistoru1538101.36
2 / 10Hallův jev1546081.07
2 / 11Charakteristiky diody1073011.20
2 / 14Relaxační kmity411611.25
2 / 15Charakteristiky triody814401.21
2 / 18Přechodové jevy v RLC obvodu1542961.11
2 / 19Měření s torzním magnetometrem1338491.17
2 / 21Studium hysterezních smyček feritů824091.19
2 / 23Měření intenzity magnetického pole souosých kruhových cívek a solenoidu724121.36
3 / 2Měření parametrů zobrazovacích soustav936051.06
3 / 3Mřížkový spektrometr722751.50
3 / 4Měření fotometrického diagramu1234671.27
3 / 5Charakteristiky optoelektronických součástek725021.36
3 / 6Studium ohybových jevů v laserovém svazku516241.10
3 / 7Ověření Fresnelových vzorců1016461.15
3 / 8Měření vlnových délek světla interferometry513331.50
3 / 9Měření indexu lomu refraktometry1592-
3 / 10Měření indexu lomu pevných látek a kapalin Pulfrichovým refraktometrem46621.50
3 / 11Měření stočení polarizační roviny825601.38
3 / 13Vlastnosti rentgenového záření1035091.10
3 / 14Polarizace světla, dvojlom, interference824311.25
3 / 15Studium polovodičového GaAs/GaAlAs laseru1029961.25
3 / 16Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou916871.19
3 / 17Měření absorpce světla v roztocích830041.36
3 / 18Laserová dopplerovská anemometrie513721.10
3 / 19Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem1434241.19
3 / 20Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce1234041.00
3 / 21Koherentní optický procesor37061.00
3 / 22Geometrická optika23181.00
3 / 23Studium polarizace světla412051.33
3 / 26Vláknová optika37301.00
3 / 27Kerrův jev v pevné látce33611.17
3 / 28Helium-Neonový laser194-
3 / 30Jednoduché aplikace interferenčních jevů1129261.27
4 / 0Studium spekter záření gama polovodičovým spektrometrem425711.00
4 / 1Studium relativistických jaderných interakcí, Identifikace částic a určování typu interakce na snímcích z bublinové komory718141.00
4 / 2Studium ionizačních komor722701.17
4 / 3Identifikace prvků na základě jejich charakteristického rentgenového záření1236881.28
4 / 4Totální účinný průřez interakce gama záření - absorpční koeficient záření gama pro některé elementy628391.08
4 / 5Spektrometrie záření alfa926061.17
4 / 6Simulace průchodu částic hadronovým kalorimetrem38811.75
4 / 7Měření úhlového rozdělení fotonů z anihilace elektron-pozitronového páru928411.06
4 / 8Absorpce beta záření, Určení energie beta-rozpadu měřením absorpce emitovaného záření832371.00
4 / 9Studium fotoelektrického jevu. Určení Planckovy konstanty929701.00
4 / 10Studium nukleární magnetické resonance521191.00
4 / 11Prostorové kvantování magnetického momemtu atomu (Sternův-Gerlachův experiment)514591.20
4 / 12Měření náboje elektronu Millikanovou metodou515881.17
4 / 13Určení měrného náboje elektronu z charakteristik magnetronu822241.29
4 / 14Studium statistických jevů při jaderném rozpadu Geigerovým Müllerovým detektorem621811.38
4 / 15Studium atomových emisních spekter724191.10
4 / 16Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti, Franckův-Hertzův pokus929311.14
4 / 17Zeemanův jev49111.88
4 / 18Určení strukturních parametrů krystalických látek metodami skenovací elektronové mikroskopie (SEM)313131.17
4 / 19Rentgenografické difrakční určení mřížového parametru známé kubické látky39991.00
4 / 20Fourierovská infračervená spektroskopie24111.00
4 / 21Studium rentgenových spekter411071.00
5 / 1Rotační vývěva, hledání netěsností314521.00
5 / 2Tepelné vakuometry27831.00
5 / 3Vysokovakuová čerpací jednotka28721.00
5 / 4D/A a A/D převodníky13821.50
5 / 5Elektronická úloha37911.00
6 / 1Elektronová spektroskopie15791.00
6 / 2Sondové a optické metody diagnostiky plazmatu25341.00
6 / 3Mikrovlnná měření parametrů plazmatu12551.00
6 / 4Analýza zbytkové atmosféry v UHV systému12631.00
6 / 5Studium povrchu metodou hmotnostní spektroskopie sekundárních iontů (SIMS)12091.00
8 / 3Izolace kofeinu a stanovení jeho základních vlastností1243-
8 / 5NMR spektroskopie vysokého rozlišení.1311-
8 / 6Videomikroskopie a počítačové zpracování obrazu1264-
8 / 9Určení termodynamických parametrů termálně indukovaného acido-bazického přechodu pomocí absorpční spektroskopie1231-
Celkem7002322451.21
Statistika
Jméno Počet referátů Počet downloadů Průměrná známka
(R)adim 30 75891.30
Adéla Vodáková 29 108021.26
Alexandra Kukharchuk 2 4611.25
Anežka Doležalová 4 1321.25
Antonín Baďura 10 2241.05
Antonin Bučánek 3 13321.33
AP 1 791.00
Daniel Rod 12 4751.17
Eliska 5 31051.00
Elizabeth 2 761.75
Elizabeth Pulnova 6 4871.60
František Zajíc 4 1081.50
Habakuk 7 15911.00
Hanka Šípová 2 10981.25
hardy 1 4371.50
Jakub Michálek 11 47271.00
Jan Brandejs 4 8841.00
Jan Hrabovský 6 2711.17
Jan Kotek 4 16771.25
Jan Polasek 1 2791.00
Jan Polášek 7 26561.00
Jana Hrudíková 22 89201.23
Jana Menšíková 7 2171.07
Janinka 9 4677-
Ještěrka 20 36211.07
Ještěrka - amatérský protokol 1 1391.00
Ještěrka - excel 1 1021.00
Jiří Vackář 8 26331.29
Jiří Vojík 8 923-
K.K. 16 23501.47
Karel Bouda 5 1041.25
Karel Kolář 35 128711.33
Lavková, Polášek 1 161-
Lucia Quittnerova 6 26011.17
M.V. 3 1191.00
Marek Vyšinka 40 216901.16
Mária Šoltésová 37 318501.23
Martin Dlask 3 10031.00
Martin Hanák 13 8051.10
Martin Zahradník 4 9241.00
martin66 2 542-
Martina 2 2171.25
Martina Ulvrová 13 56411.23
marty 3 4901.00
Matěj Mezera 6 2751.00
Michael Vávra 2 761.50
Michal Grňo 3 1071.17
Minsck 1 141.00
nada tesarova 12 58391.50
necada.org 3 9001.00
Ondra Skácel 19 2578-
Otto Strnad 1 8821.00
Pavel Ševeček 3 8031.00
Pavel Váňa 1 71.00
Pepa Melcr 14 24751.11
Pepa Melcr - graf 1 1171.00
Peter Kottman 7 1861.21
Petr B. 27 75691.26
polarizace 1 479-
Polášek, Lavková 2 405-
Přemysl Šťastný 3 1381.00
Robin 1 5231.00
Roučka, Klusoň 2 5191.00
Roučka, Krupař, Klusoň 2 6261.00
rusovlaska 8 24721.50
Samuel Kočiščák 30 33101.27
skup_B 1 6371.00
Sluníčko 8 46611.25
Štěpán Roučka 40 161561.35
Tomas Nosek 28 105041.02
Tomáš Rieb 1 442-
Ulvrova Martina 1 5581.00
voj.ta 2 507-
Vojtěch Hrubý 40 193351.29
vovo 1 319-
vvv 1 311-
Vyšinka, Vaverka 9 37721.06
zabi 3 8861.00
Zuzana Vydrova 6 2767-
Celkem7002322451.21

Pokrytí úloh referáty: 82%